Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a RetroLak.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket:

A RetroLak.hu szolgáltatáson található tartalom Dr. Utassy Gábor szellemi tulajdona.

Dr. Utassy Gábor fenntart minden, a RetroLak.hu szolgáltatás bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A RetroLak.hu szolgáltatáshoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Dr. Utassy Gábor előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a RetroLak.hu szolgáltatás egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A RetroLak.hu szolgáltatás tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a RetroLak.hu szolgáltatás így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A RetroLak.hu szolgáltatás oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá Dr. Utassy Gábor előzetes írásbeli engedélye nélkül a RetroLak.hu szolgáltatás tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Dr. Utassy Gábor követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A RetroLak.hu szolgáltatásról értesüléseket átvenni csak a RetroLak.hu szolgáltatásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a RetroLak.hu szolgáltatásra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A RetroLak.hu domain nevek felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag Dr. Utassy Gábor előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Dr. Utassy Gábor a RetroLak.hu oldalain pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.