Házirend

 1. A Retrolak vendégei kötelesek elfogadni és betartani a házirendet, illetve az emberi együttélés és a kulturált viselkedés szabályait.

 2. A vendégek csak a teljes szállás díj kifizetése után foglalhatják el a RetroLak-ot.

 3. A RetroLak-ot csak a bérbeadókkal előre egyeztetett vendég személyek használhatják, más személyeknek a RetroLak-ban tartózkodni tilos.

 4. Érkezés-távozás:
  A RetroLak az érkezés napján 14 órától foglalható el. Kérjük kedves vendégeinket, hogy a RetroLak-ot az elutazás napján 10 óráig elhagyni szíveskedjenek! Amennyiben ez nem teljesül, újabb éjszaka kerül felszámolásra. Kivéve a külön, előre egyeztetett időpontokat. Távozáskor kérjük leadni a kulcsokat is!

 5. Kisállat (kutya, macska) csak előre egyeztetéssel, külön díjért tartózkodhat a Retrolak-ban.

 6. Dohányzás: Kizárólag az épületen kívül (a jogszabályok betartásával, legalább 5 méterre a bejárattól) lehetséges. Az épületben tilos a dohányzás! Amennyiben a tiltás ellenére az épületben dohányzás történik, a vendégek pótdíj megfizetésére kötelezhetők, melynek mértéke 20.000 Ft, a hatósági bírságon felül!

 7. Kérjük vendégeinket, hogy az emberi együttélés és a kulturált viselkedés szabályait betartva üdüljenek! Sem a házban, sem az udvaron ne hangoskodjanak, különös tekintettel az esti és éjszakai időszakokra.

 8. Kérjük a RetroLak eszközeinek rendeltetésszerű használatát, a tűz- és baleset-védelmi szabályok betartásával!

 9. Tilos a ház felszerelési tárgyait kivinni az épületből!

 10. Biztonsági okokból a Retrolak-ban elhelyezett elektromos készülékeken kívül egyéb elektromos eszközt működtetni tilos!

 11. A háztól való távozáskor az ajtót és a kapukat kérjük kulccsal bezárni! Az esetlegesen eltűnt tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.

 12. A vendég köteles megtéríteni a bérbeadónak az általa okozott kárt.  A károk ellenértékének rendezését külön felszólítás nélkül távozáskor, nagyobb károk okozásánál kárösszegtől függően, írásos megállapodással, elfogadható határidőn belül köteles rendezni a károkozó. Ez vonatkozik a távozáskor eltitkolt, utólagosan észlelt, de bizonyíthatóan a vendég által okozott károk ellenértékének rendezésére is. Több személy esetén kideríthetetlen károkozó miatt kollektív a kárrendezés.

 13. A vendég köteles betartani a jelen házrend szabályait. Abban az esetben, ha a vendég megsérti a házirend szabályait, a bérbeadónak jogában áll azonnal elállni az elszállásolástól, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat is visszamondhatja a megegyezett idő lejárta előtt. Ebben az esetben a bérlőnek anyagi kártérítés nem jár.

Érvényes: 2014. július 23-tól visszavonásig 

Dr. Utassy Gábor bérbeadó-tulajdonos és
Utassy Gáborné bérbeadó-gondnok